Tema: Närproducerat

Ämnet ”närproducerat” har lyfts ett antal gånger i media. Det kan handla om allt i från hur kommuner väljer sin mat, teman på olika träffar samt restauranger som vill hitta ett nytt fokus. Många som vill stödja svenska småskaliga livsmedelsproducenter säger sig vilja köpa just närproducerat. Men vad är närproducerat egentligen och är det verkligen…